The Think Mavra - Mr Big Stuff

Lite mer jordnära känsla

Vi vill gärna komma tillbaka till vad som är äkta och unikt. Av den anledningen blir timmerpanel mer och mer populärt. Vad är det som gör att vi känner på det här sättet? En anledning är kanske att vi idag känner att inget är unikt. På något sätt masstillverkas allt bara och man kan inte vara säker på att det är unikt. Skaffar man timmerpanel får man i alla fall den känslan man vill ha och dessutom otroligt bra kvalitet. Timmer är också ett material som blir allt mer populärt eftersom det har mycket karaktär.